THE NORDIC CHOIR EXPEDITION IS BACK!

Koorbiennale -festivaalilla esiintyvät omin konsertein / Vid Koorbiennale-festivalen uppträder med egna konserter:
Helsingin kamarikuoro
Eric Ericsons Kammarkör
Det Norske Solistkor
Ars Nova Copenhagen

La 29.6.2019 klo 20.15
Cathedral of Saint Bavo, Haarlem, Alankomaat
(Koorbiennale)

Helsingin kamarikuoro
Nils Schweckendiek, johtaja / dirigent

ALEX FREEMAN: Sydämeni laulu *
JEAN SIBELIUS: Sydämeni laulu
JEAN SIBELIUS: Saarella palaa
FREDRIK PACIUS: Vårmorgonen
DANIEL FRIDERICI: Aetas carmen melodiae a2 (Piae Cantiones 1625)
DANIEL FRIDERICI: Aetas carmen melodiae a4 (Piae Cantiones 1625)
JAN PIETERSZOON SWEELINCK: Cantique de Siméon
DANIEL FRIDERICI: Jucundare jugiter (Piae Cantiones 1625)
EINOJUHANI RAUTAVAARA: A Book of Life (Elämän kirja) (sekakuoroversio / version för blandad kör)
ALEX FREEMAN: O years and graves! *
KRZYSTOF PENDERECKI: Agnus Dei (yhdessä / tillsammans med Ars Nova Copenhagen)

* teoksesta / ur verket Under the Arching Heavens – A Requiem (2018)

Liput / Biljetter: 30–20 € – www.koorbiennale.nl

 

”Und dann hinaus: die Strassen sprühn und klingen
und auf den Plätzen die Fontänen springen
und in den Gärten wird die Welt so weit.
Und durch das alles gehn im kleinen Kleid,
ganz anders als die andern gehn und gingen:
O wunderliche Zeit, o Zeit verbringen,
o Einsamkeit. ”

– Rainer Maria Rilke

” Exhale them perennial, sweet death, years, centuries hence...”
– Walt Whitman

Helsingin kamarikuoron kunniajäsen Einojuhani Rautavaara (1928–2016) ehti ennen kuolemaansa sovittaa alun perin mieskuorolle sävelletyn Elämän kirja -teoksensa sekakuorolle. Tämä versio, johon kuuluu kaksi täysin uutta osaa, saa nyt kantaesityksensä ja monumentaalinen teos peilaa elämän kirjoa englanniksi, saksaksi ja ranskaksi, runoilijoina mm. Rainer Maria RilkeCharles Baudelaire ja Walt Whitman.

Whitmanin sekä Aleksis Kiven ja Edith Södergraninrunoutta sisältyy myös Alex Freemanin (s. 1972) valloittavan kauniiseen Under the Arching Heavens -requiemiin, joka on sävelletty Suomen kansalaissodan päättymisen 100-vuotispäivän muistoksi. Teos ulottuu surusta sodan tragedian tutkiskeluun sekä lohtuun, jat- kuvuuteen ja lannistumattomuuteen.

Aikamme musiikin rinnalla kuullaan myös Fredrik Paciuksen(1809–1891) ja Jean Sibeliuksen (1865–1957) sävellyksiä. Konsertti täydentyy aikamatkalla 1600-luvulle – Piae Cantiones, ensim- mäinen nuottijulkaisu sisältäen Suomessa laulettua musiikkia, saa rinnalleen alankomaalaisen Jan Pieterszoon Sweelinckin (1562–1621) musiikkia. Haarlemissa Helsingin kamarikuoro ja Ars Nova Copenhagen yhdistävät voimansa esittääkseen puolalaisen Krzystof Pendereckin (s. 1933) Agnus Dein, sävelletty vuonna 1981 hänen ystävänsä kardinaali Stefan Wyszynskin muistoksi.

*

Einojuhani Rautavaaras monumentala verk Livets bok sträcker sig från barndom till död och den nya versionen för blandad kör får nu sitt uruppförande. Precis som Rautavaara kombinerar Alex Freeman poesi från olika källor i sitt berörande requiem till minnet av offren för Finlands medborgarkrig. Förutom några betydande finländska körverk blir det också en tidsresa till 1600-talet och den första notutgåva som innehåller musik sjungen i Finland.

Alex Freeman ja HKK Under the Arching Heavens -requiemin kantaesityksessä toukokuussa 2018. Kuva Bita Razavi.
 

The Nordic Choir Expeditionia tukee: